Statistiky (TrytreeCZ)

Anarchie

Položeno bloků 254
Rozbito bloků 261
Zabito hráčů 19
Snězeno jídla 166
Chyceno ryb 0
Ostříháno ovcí 147
Předmětů vyrobeno 7
Předmětů očarováno 3