Statistiky (TrytreeCZ)

Anarchie

Položeno bloků 218
Rozbito bloků 261
Zabito hráčů 18
Snězeno jídla 162
Chyceno ryb 0
Ostříháno ovcí 147
Předmětů vyrobeno 5
Předmětů očarováno 3